Blog

Alüminyum

Tarihçesi

Gümüş renkte sünek bir metaldir. Alüminyum, yaklaşık olarak 200 yıldan daha uzun bir geçmişe sahiptir. Dünyanın birçok bölgesinde tonlarca rezervi bulunuyor. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Alüminyum mineralleri binlerce yıldır farklı amaçlarla kullanılmıştır Ancak yaklaşık olarak 150 yıldır metal formu biliniyor. Alüminyum mineralleri ısıtılınca metale dönüşmediği için keşfedilmesi kolay olmadı.

Alüminyum en çok kullanılan üçüncü metaldir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri ile çeşitli ambalaj sektörüne ve uzay teknolojisine kadar her alanda kullanılıyor. Dünyada en çok kullanılan metaller arasında yer alıyor.

Özellikleri

Yumuşak ve hafif bir metaldir. Mat gümüşümsü renktedir. Bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit tabakası oluşur. Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz. Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır. Kolaylıkla dövülebilir, makinede işlenebilir ve dökülebilir.

Alüminyumun Kullanım Alanları

Alüminyum kimyasal faaliyetten dolayı azot halde bulunmaz. Bileşikleri doğada her tarafa yayılmış olarak mevcuttur. Alüminyum kolay soğuyan bir maddedir. Isıyı emen bir metal olduğu için soğutma sanayinde geniş bir yer bulur. Bakırdan daha ucuz olması ve daha çok bulunması, işlenmesinin kolay olması ve yumuşak olması nedeniyle birçok sektörde kullanılan bir metaldir.

BOKSİT

Boksit, spinel, alüminyum doğada çok bulundukları halde alüminyumu çıkarmada elektroliz yöntemi olgunluğa erişinceye kadar külfetli olmuştur. Elektroliz yönteminde elektrik kullanılır.

Üretimi, iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada Bayer metodu ile, boksit cevherinden alümina elde edilir. İkinci aşamada ise, elektroliz ile alümina’dan alüminyum elde edilir.

Alüminyum genel manada soğutucu yapımında kullanılır. Mutfak malzemeleri yapımında, hafiflik eşyalarda (uçak, bisiklet otomobil motorları, motorsikletler v.b) kullanılır. Bunun yanında sanayide önemli bir madde olan alüminyum günlük hayatta her zaman karşımıza çıkan bir metaldir.

Alüminyum, birçok sektörde kullanılabilir özelliklere sahiptir: askeri, inşaat, gıda, nakliye vb. hafiftir ve doğada yaygın olarak dağılır. Birçok insan, alüminyumun ne kadar geniş bir alanda kullanılabileceğinden şüphe duymaz.

Alüminyumun herhangi bir bileşiği laboratuvarda bulunur. Ancak bu bileşikler küçük miktarlarda ve yüksek fiyatlarla üretilebilir.