Blog

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ FARKLI ORTAMLARDAKİ GERİLMELİ KOROZYON DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Batuhan ÖZAKIN

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Mekanik Bilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Hikmet ALTUN

Alüminyum doğada en çok bulunan elementlerden biri olup, yüksek korozyon direncine sahiptir. Alüminyum alaşımları ise, yüksek mukavemet, hafiflik ve yüksek korozyon direnci sayesinde günümüz endüstrisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Alüminyum alaşımlarının gerilmeli korozif ortamlarda nasıl davrandıkları, hem gerilme ve hem de korozyon etkisi altında incelenerek, gerilmeli korozyon davranışları araştırılmıştır. Bu çalışmada üç farklı alüminyum alaşımının (AA 2024, AA 6061, AA 7075), üç farklı korozif ortamda gerilmeli korozyon dirençleri belirlenmiştir. Alaşımlara klor iyonları içeren asidik, bazik ve nötr ortamlarda gerilmeli korozyon deneyleri uygulanmış ve hava ortamındaki değerlerle karşılaştırma yapılmıştır. Elde edilen araştırma bulgularına göre en iyi gerilmeli korozyon direnci bazik ortamda iken en düşük gerilmeli korozyon direnci asidik ortamdadır. Deneyde kullanılan alüminyum alaşımları içerisinde en iyi gerilmeli korozyon direncini AA 2024 alüminyum alaşımı sergilerken, AA 7075 alüminyum alaşımının en düşük gerilmeli korozyon direncine sahip olduğu belirlenmiştir.