Blog

Alüminyum ve Alaşımları

Döküm alaşımları:

Döküm alaşımının başlıca elde edilmesine yardımcı metaller bakır, silisyum, magnezyum, çinko ve demirdir. Bu maddeler sayesinde alüminyumun dayanıklılık ve sertlik oranı artar. Sünekliliği azalır. Döküm işlemi kumdan kalıplara da yapılabilir. Bazı alaşımlar püskürtme döküm makinalarında görülür.

Alüminyum-silisyum alaşımları:

Silisyum içeren alaşımlar yüksek akışkanlıklarından dolayı iyi döküm özelliklerine sahiptir. Bu nedenle şekil bakımından karmaşık parçaların dökümünde kullanılabilir. Bu alaşımlar atmosfer etkilerine karşı da dayanıklı olduklarından mimari ve dekoratif dökümlerin yapımında büyük değer taşırlar. Çekme dayanıklılığı alüminyum-bakır alaşımlarına oranla daha düşüktür. Süneklilikleri ve vurmaya karşı dayanıklılıkları daha yüksektir. % 10-13 oranında silisyum içeren alaşımların geniş uygulama alanı vardır. Bu alaşımın içine % 0,05 oranında sodyum ya da kalsiyum eklenmeden dökülürse kırılgan ve iri kristalli bir madde olur. Büyük miktarda silisyum içeren alaşımlardan yapılan dökümler içten yanmalı motorlarda, vites kutularında, silindir ve karterlerde, nikel gibi metallerin katılmasıyla da piston yapımında kullanılmaktadır.

İşleme alaşımları:

Bu alaşımlar döküm alaşımlarına oranla daha çok sayıda metal içerirler.

Alüminyum-bakır alaşımları:
Bu tür alaşımların en önemlisi düralümindir. Bu alaşım adını ilk kez 1906’da Almanya’da Düren Kenti’nde bulunduğu için buradan almıştır. Düralüminin bileşiminde % 3,5 -4,5 bakır, % 0,5 magnezyum ve % 0,5 manganla az miktarda silisyum ve demirden oluşmaktadır. Korozyona karşı dayanıklılığı düşüktür. Bu sorun, kaplama adı verilen bir işlem yardımıyla giderilir. Bu işlemde koruyucu görevini gören ince bir saf alüminyum levha maddeleme yoluyla düralümin levhanın toplam kalınlığının onda biri kadardır. Alüminyum kaplamalı düralümin plakalar uçak endüstrisinde yüksek oranda kullanılmaktadır.

Alüminyum-magnezyum alaşımları:

İçerisine magnezyum eklenmesi deniz suyunun etkisine karşı yüksek oranda dayanıklılık kazandırmaktadır. Bu alaşımlar içinde dört madde fazlaca kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla % 2, % 3.5, % 5 ve % 7 oranında magnezyumla ve az miktarda mangan ve krom içeren alaşımlardır. İşlem sırasında oldukça çabuk sertleşmektedir.

Alüminyum-çinko-magnezyum alaşımları:
Bütün alüminyum alaşımları içinde en dayanıklı olanlarıdır. İkinci Dünya Savaşı’nda hava kuvvetlerinde kullanılmak için geliştirmişlerdir. % 8 çinko, % 4 magnezyum, % 3 bakır ve küçük miktarlarda krom, titan, mangan ya da nikel bileşimleri bulunur. Yapımı güçlük gösterir. Biçimlendirme işlemi de eritme işleminin sonrasında hemen yapılmalıdır.

Alüminyum-mangan alaşımları:
Saf alüminyum içerir. Yüksek dayanıklılığa sahip olduğu için alüminyum alaşımları arasında yer alırlar. % 1,5 oranında mangan katılması hakinde dayanıklılığı büyük oranda artış gösterir. Örnek verecek olursak presleme, bükme ve kaplama işleri gibi, ticari alüminyumdan daha dayanıklı ve işlem sırasında sertleşebilen bir alaşımı gerektiren yerlerde alüminyum-mangan alaşımları geniş ölçüde kullanılırlar.